Έχουμε προσαρμόσει ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για τις ατομικές ανάγκες !!! Με το 1:1 Personal μάθημα κάνεις εξελίσσεσαι ατομικά και εξειδικευμένα πάνω στις δεξιότητες σου. Η διάρκεια του μαθήματος είναι 75 λεπτά και η συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζεται ανάλογα με τον χρόνον σου!

Περιεχόμενα Μαθήματος

Το Μάθημα περιλαμβάνει

1 Ενότητες

0 Μαθήματα

50